Over Stichting Blijf

Stichting Blijf heeft de ANBI status, het RSIN nummer is 8590 97 109 en de contactgegevens zijn:
Stichting Blijf
Traaij 199a
3971 GH Driebergen
06-51890255 (Rob van Veen)
kvk: 72398590

Stichting Blijf richt zich op de verantwoorde inzet van contacthonden door zorgprofessionals in de ouderenzorg voor mensen met dementie. Dit doen wij middels het selecteren en plaatsen van contacthonden bij zorgprofessionals, waarbij de zorgprofessionals door Blijf worden begeleid, opgeleid en geaccrediteerd. Dit zowel op het vlak van werken met mensen met dementie als het professioneel opvoeden, trainen en inzetten van contacthonden.

Wij hebben de ambitie om de kwaliteit van leven van de persoon met dementie middels de inzet van begeleide contacthonden te verrijken, en in specifieke gevallen een belangrijk bijdrage te leveren aan het stabiliseren van het ziekteverloop van dementie. We gaan de zorgprofessional dus opleiden, trainen en begeleiden als ook verrijken met de laatste inzichten en ervaringen. De inzet van contacthonden voegt veel toe, maar vraagt ook een gedegen aanpak om dit verantwoord te kunnen doen!

Stichting Blijf kent een driehoofdig en onbezoldigd bestuur. Om in de dagelijkse praktijk alle ambities te verwezenlijken werkt Blijf met instructeurs, vrijwilligers en voeren de bestuurders allerlei zaken uit.

De bestuurders zijn:
Rob van Veen, voorzitter
Rob op den Brouw, penningmeester/secretaris
Marjanne Zaal; algemeen bestuurslid